Återvinningssystem

Vad händer idag med patientens tandguld?

Vad händer idag med patientens tandguld?

Patienter som tar med sig sitt tandguld hem, har ofta som enda alternativ att gå till olika guldsmeder för att få betalt för sitt guld. Värdering och rensning av guldet utförs ibland på ett dåligt sätt och betalningen blir därför låg i förhållande till sitt verkliga värde. Då patienter kan tycka att det är genant…

Påsmaterialet

Påsmaterialet

Tandguldet som ej behöver vara rensat, läggs först i en plastpåse. Därefter fylls patientpåsen i med adressuppgifter och specifikation på olika tandguldsdelar. Ett kvitto ges till patienten och ett kvitto behålls av kliniken. Guldet placeras i patientpåsen som försluts.

Analys, värdering och patientutbetalning

Analys, värdering och patientutbetalning

Analys, värdering och patientutbetalning När försändelsen kommer till oss väger vi först upp det orensade guldet och rensar varje enskild del för att säkerställa guldhalt och guldvikt. Eventuella oädla delar skickas alltid tillbaka till er för kontroll. Efter en vecka skickar vi patienten en betalning som baseras på guldvikt och dagskurs. Kontakta oss gärna för…

Kontoformer och rapporter

Kontoformer och rapporter

Kontantkonto I samband med kvartalsrapporten skickar vi även ut er bonusersättning. Den baseras på mängden patientguld som ni skickat oss under kvartalet. Betalningen gireras till önskat konto eller skickas ut på ett utbetalningskort. Guldsparkonto Er bonusersättning räknas om i mängd finguld (24K). Våra tack-storlekar är 10 gr, 20 gr, 31,1 gr, 50 gr, 100 gr….

Go Top