Donation till välgörande ändamål

På patientpåsen kan patienten om så önskas kryssa i alternativ för donation till välgörande ändamål, såsom Barncancerfonden, Rädda Barnen eller annan valfri organisation. Vi ser detta som ett positivt alternativ till att hämta ut mindre belopp som skickas per post-anvisning. Vi skickar även ett tackbrev till patienten där vi informerar om donationens storlek.