GULDÅTERVINNINGEN

Köpa guld och sälja guld, tandguld, guldskrot

 • Köpa guld och sälja guld

  När ni vill sälja guld, guldskrot, tandguld eller köpa guld så erbjuder vi hög ersättning. Vi köper alla typer av guld och guldskrot, alltifrån orensat tandguld till 24 karats finguldstackor. Vi ...

 • Tandguld, guldskrot

  Avseende tandguld och guldskrot är ni välkomna att besöka oss för direkt försäljning. Ni har då möjlighet att själva studera hur rensning och analys går till. Kontakta oss gärna för ...

 • Hur går det till?

  Upprensning, sortering samt eventuell återsändning av oädla metaller utförs normalt inom 24 timmar. Det går bra att använda vårt påsmaterial för inskick. Betalning utföres enligt överenskommelse ...

Gåvor Med Guldkant

Vi ger våra kunder möjligheten att skänka de pengar som tandguldet ger till välgörande ändamål och det har medfört att vi med er hjälp bidragit med snart 5 miljoner kronor sedan vi startade företaget. Det glädjer oss att Hådéns Dentals kunder ...

ÅTERVINNINGSSYSTEM

Beskrivning av vårt återvinningssystem

Vad händer idag med patientens tandguld?

Patienter som tar med sig sitt tandguld hem, har ofta som enda alternativ att gå till olika guldsmeder för att få betalt för sitt guld. Värdering och rensning av guldet utförs ibland på ett dåligt sätt och betalningen blir därför låg i ...

Påsmaterialet

Tandguldet som ej behöver vara rensat, läggs först i en plastpåse. Därefter fylls patientpåsen i med adressuppgifter och specifikation på olika tandguldsdelar. Ett kvitto ges till patienten och ett kvitto behålls av kliniken. Guldet placeras i ...

Analys, värdering och patientutbetalning

Analys, värdering och patientutbetalning När försändelsen kommer till oss väger vi först upp det orensade guldet och rensar varje enskild del för att säkerställa guldhalt och guldvikt. Eventuella oädla delar skickas alltid tillbaka till er för ...

Kontoformer och rapporter

Kontantkonto I samband med kvartalsrapporten skickar vi även ut er bonusersättning. Den baseras på mängden patientguld som ni skickat oss under kvartalet. Betalningen gireras till önskat konto eller skickas ut på ett utbetalningskort. ...

KONTOFORMER OCH RAPPORTER

Kontantkonto, Guldsparkonto, Guldårskonto, Patientkonto, Donation till välgörande ändamål, Kvartalsrapport

 • Kontantkonto

 • Guldsparkonto

 • Guldårskonto

 • Patientkonto

 • Donation till välgörande ändamål

 • Halvårsrapport

Go Top